KLEURENSYMBOLIEK..............Sylvia

Symbolische betekenis die aan kleuren wordt gegeven, reeds in de oudheid ontstaan en geworteld in godsdiensten ((liturgische kleuren) en oude volksgebruiken het persoonlijk gevoel en de tint van de kleur spelen hierin een grote rol;  briljante kleuren zijn positief, doffe kleuren zijn negatief; dit verschilt ook per land en cultuur; enige symbolen zijn:

WIT. --  geboorte van de nieuwe maan, zuiverheid, geboorte hoogste feestdag, liefde.
ZWART.--  rouw, dood, droefheid, aarde, ernst, mysterie.
ROOD.--  strijd, liefde, feestvreugde, hartstocht, moed, martelaarschap.
ORANJE.--  warmte, rijkdom, erotiek.
GEEL.--  warmte, vreugde, lafheid, verraad, haat.
HELDER GEEL.--  blijschap.
BLAUW.--  oprechtheid, trouw, melancholie, hemels.
GROEN.--  lentekleur, jong, leven, hoop.
PAARS.ernst, waardigheid.
PURPER.--  macht, hoge priesterlijke waardigheid, sensualiteit, liefde.> ROZE.--  blijdschap, tederheid, liefde.
GOUD.--  bovenaardse luister, vorstelijke macht, 50-jarig jubileum.
KOPER.--  onwankelbaarheid, 12,5-jarig jubileum.
ZILVER.-- vast vertrouwen, 25-jarig jubileum.
PLATINA.--70-jarig jubileum.
MAGENTA.--  vrolijk, opwindend, schokkend.
BRUIN.--  armoede, geborgenheid, nederigheid, degelijkheid,, saai.
GRIJS.--  neutraal, intelligent, wijsheid, luxe, ouderdom.
BEIGE.--  zandkleur, neutraal.

Kombinaties van Bruin-Oranje-Rood: warmte, geborgenheid.

LITURGISCHE KLEUREN.
********************** Kleuren gebruikt in erediensten (liturgie), vaak zijn deze symbolisch bepaald; enkele voorbeelden;
WIT.-- reinheid, zuiverheid, feestvreugde.
ZWART.-- rouw.
PAARS.-- boete, vastentijd.
ROZE.-- halfvasten.
ROOD.-- martelaar.
GROEN.-- kleur van feestloze tijd.
GOUD.-- feest, luister.